background

Çevre Politikamız

Tükenen doğal kaynakların dünyamızı tehdit ettiği, çevre koşullarının hızla kötüleştiği günümüzde, topluma karşı görevlerimizin bilincinde olarak gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir doğa bırakabilmek tek amacımızdır. 

Bu amaç doğrultusunda;

  • Endüstriyel faaliyetlerinden kaynaklanan atık sularını arıtmayı ve yasal sınırları aşmamasını sağlayacak tedbirleri alıyoruz,

  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmayı önemsiyoruz, 

  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanıyoruz.