background

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu / Board of Directors

Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli alanlardaki deneyim ve uzmanlıklarıyla Grubun kararlarına temel yetkinliklere katkıda bulunur. Şirket üzerinde gözetim uygularlar ve Ecesoy Tekstil'in uzun vadeli iş hedefleri, organizasyon stratejisi, risk yönetimi ve küresel anlaşmaların tonunu belirlerler. Yönetim Kurulu üyeleri birlikte iş planlarını inceler, onaylar ve Ecesoy Tekstil'in hedeflerini gerçekleştirmesi için yeterli kaynağın mevcut olmasını sağlar. Bu niş sektördeki liderler olarak, çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluğun nasıl faaliyet gösterdiğimizi görmek de Kurulun önceliğidir.


Members of the Board of Directors contribute core competencies to the Group's decisions with their experience and expertise in various fields. They exercise oversight over the company and set the tone for Ecesoy Tekstil's long-term business goals, organizational strategy, risk management and global agreements. Members of the Board of Directors review and approve the business plans together and ensure that sufficient resources are available for Ecesoy Tekstil to achieve its goals. As leaders in this niche industry, environmental, social and economic responsibility is also the Board's priority to see how we operate.

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Of The Board

Pervin ECESOY


Muhasebe Müdürü / Accounting Manager

Taner KURT


Finans Sorumlusu / Finance Officer

Koray OĞUZ


        İş Güvenliği ve Uzmanı / Job Security Specialist

Mustafa ÜLKEM